Loading...

Տուրիստական, աշխատանքային, արտասահմանյան կամ այլ ուղևորությունների ընթացքում կարող են առաջանալ

անկանխատեսելի կամ անցանկալի իրադարձություններ: Այդպիսի իրավիճակներում որևէ մարդ գտնվելով օտար երկրում` կարող

է չկարողանալ ինքնուրույն հոգալ իր բժշկական ծախսերը: Ճանապարհորդության ապահովագրության հիմնական սկզբունքն էլ

կայանում է հենց նրանում, որ արտասահմանում գտնվող յուրաքանչյուր մարդու համար ապահովի համապատասխան

բուժօգնություն ստացումը, եթե վերջինս հանդիպել է դժբախտ պատահարի կամ հանկարծակի առողջության խնդիրներ ունենալու

դեպքում:

Ճանապարհորդության ապահովագրության պայմանագիրը ներառում է.

  • Բժշկական ծախսերի ապահովագրություն,
  • Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն,
  • Արտասահման ճանապարհորդության ժամանակ ուղեբեռի ապահովագրություն,
  • Երրորդ անձանց հանդեպ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն:

Արտերկիր մեկնողների աջակցության ապահովագրությունը զերծ է պահում քաղաքացիներին ավելորդ մտահոգություններց և

օտարերկրյա պետությունում գտնվելու ընթացքում դժբախտ պատահարի կամ հանկարծակի հիվանդության հետևանքով

Ապահովագրված անձի կյանքին, առողջությանը կամ աշխատունակությանը պատճառված վնասներից և հայրենադարձության

հետ կապված ծախսերից:ՈՒղևորների ապահովագրությունը իրկանացվում է ինչպես պարտադիր, այնպես էլ կամավոր

կարգով:

Բոլոր ուղևորների համար օրենքով սահմանվում է միևնույն ապահովագրական գումարը: Առողջության կորստի դեպքում այն

ստանում է ապահովագրվածը, իսկ մահվան դեպքում` նրա ժառանգը: