Loading...

Տաթև

7 Օրյա Փաթեթ

Արժեքը սկսած 83.000 դրամից

    Արժեքի մեջ ներառված է `

• Հյուրանոց (Armenia Royal Palace 3*)
• Սնունդ (Նախաճաշ)
• Խմբակային Տուր`Գառնի, Գեղարդ
• Խմբակային Տուր` Տաթև, Նորավանք, Շաքիի Ջրվեժ