Loading...

Սևանավանք

5 Օրյա Փաթեթ

Արժեքը սկսած 54.000 դրամից

    Արժեքի մեջ ներառված է `

• Հյուրանոց (Capital Hotel 3*)
• Սնունդ (Նախաճաշ)
• Խմբակային Տուր` Գառնի, Գեղարդ
• Խմբակային Տուր` Ծաղկաձոր, Սևան, Սևանավանք