Loading...

Շաքիի ջրվեժ

10 Օրյա Փաթեթ
Արժեքը սկսած 117.500 դրամից

Արժեքի մեջ ներառված է `

• Հյուրանոց (Armenia Royal Palace 3*)
• Սնունդ (Նախաճաշ)
• Խմբակային Տուր`Գառնի, Գեղարդ
• Խմբակային Տուր` Տաթև, Նորավանք, Շաքիի Ջրվեժ
• Խմբակային Տուր` Խոր-Վիրապ, Նորավանք, Ջերմուկ