Loading...

Դիլիջան

5 Օրյա Փաթեթ

Արժեքը սկսած 63.000 դրամից

    Արժեքի մեջ ներառված է `

• Հյուրանոց (Armenia Royal Palace 3*)
• Սնունդ (Նախաճաշ)
• Խմբակային Տուր` Գառնի, Գեղարդ
• Խմբակային Տուր` Սևան, Դիլիջան, Պարզ Լիճ