Loading...

Գառնի

7 Օրյա Փաթեթ

Արժեքը սկսած 53.000 դրամից

    Արժեքի մեջ ներառված է `

• Հյուրանոց (Comfort House Yerevan 3*)
• Սնունդ (Նախաճաշ)
• Խմբակային Տուր`Գառնի, Գեղարդ
• Խմբակային Տուր` Սևան, Դիլիջան, Պարզ Լիճ

 

7 Օրյա Փաթեթ

Արժեքը սկսած 71.000 դրամից

   Արժեքի մեջ ներառված է `

• Հյուրանոց (Capital Hotel 3*)
• Սնունդ (Նախաճաշ)
• Խմբակային Տուր`Գառնի, Գեղարդ
• Խմբակային Տուր` Սևան, Դիլիջան, Պարզ Լիճ